Regulamin promocji „AutoMapa w nowych urządzeniach Huawei z HMS” (05/2020)

 Drukuj
Postanowienia ogólne

1. Organizatorami promocji są:

  • HUAWEI Polska sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 39A wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221936, numer BDO 000029056, NIP 526-28-00-201, kapitał zakładowy 17.000.000,00 zł
  • AutoMapa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-672, Domaniewska 37, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135361 z kapitałem zakładowym w wysokości 83.200,00 zł, NIP: 527-23-09-122, Regon: 016340456.

2. W ramach promocji, Huawei wraz z nowymi urządzeniami objętymi promocją, dostarcza nawigację AutoMapa z mapami Polski, z której użytkownicy mogą korzystać bez dodatkowych opłat licencyjnych. 

Kto i jak może skorzystać z oferty promocyjnej

3.  Promocja trwa w okresie od 7.05.2020 do 31.12.2020 (okres promocji).

4. Promocją są objęte następujące modele urządzeń:

   a. Huawei P40, P40 lite 5G, P40 Pro, P40 PRO +,  P40 lite i P40 lite E;

   b. Huawei Mate Xs, Mate 30 Pro, Mate 40 Pro;

   c. Huawei Y5p i Y6p;

   d.  MatePad Pro, MatePad, MatePad T8, MatePad T10, MatePad T10s, MediaPad M6

Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń z oficjalnej sieci dystrybucji na terenie Polski.

5. Z promocji może skorzystać osoba, która nabyła nowe urządzenie objęte promocją i w okresie promocji zainstaluje nawigację AutoMapa, korzystając ze sklepu AppGallery i logując się do aplikacji z użyciem Huawei ID.

6. Po dokonaniu prawidłowej aktywacji, użytkownik uzyska bez dodatkowych opłat licencję na użytkowanie nawigacji AutoMapa na urządzeniu objętym promocją (licencja promocyjna).

Szczegółowe warunki promocji

7. Z oferty mogą skorzystać również nabywcy urządzeń objętych promocją, którzy nabyli urządzenie przed datą rozpoczęcia okresu promocyjnego.

8. Licencje przydzielane w ramach promocji będą bezterminowe.

9. Licencja promocyjna jest przypisana do konkretnego użytkownika i urządzenia - nie może być przeniesiona na inne urządzenie, ani na innego użytkownika.

10. Promocją nie są objęte mapy Europy. Subskrypcję AutoMapa na mapy Europy użytkownik może dokupić przez AppGallery, na warunkach aktualnie określonych w AppGallery.

11. Aplikacja może korzystać z połączenia z internetem – mogą być naliczone opłaty za połączenie i transmisje danych, zgodnie z posiadanym planem taryfowym u operatora.

Postanowienia końcowe

12. Dane udostępnione uczestników promocji będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności.

13. Warunki umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego nawigacji AutoMapa dostępne są pod adresem: https://regulamin.automapa.pl/eula

14. Ewentualne problemy techniczne lub reklamacje związane z aktywacją dostępu do promocji użytkownicy mogą zgłaszać poprzez AutoMapa HelpDesk.

15. Użytkownicy AutoMapa mogą korzystać z pomocy HelpDesk mailowo przez adres pomoc@automapa.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 584 60 00.