Regulamin promocji "AutoMapa i Kwiatki - najlepsze na Dzień Matki"

 Drukuj

1. Organizatorem promocji jest firma AutoMapa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37.

2. Promocja „AutoMapa i Kwiatki – najlepsze na Dzień Matki” (dalej Promocja) adresowana jest do każdej osoby, która w dniach 21-26.05.2020 zakupi 2-letnią licencję AutoMapa Polska przez sklep Google Play, Apple App Store lub u autoryzowanych Partnerów.

3. Okres obowiązywania Promocji: 21-26.05.2020 r. W tych dniach musi być dokonany zarówno zakup jak i aktywacja nawigacji na urządzeniu docelowym.

4. W ramach promocji „AutoMapa i Kwiatki – najlepsze na Dzień Matki” użytkonikowi przysługuje darmowy voucher o wartości 50zł do realizacji na stronie pocztakwiatowa.pl (dalej Voucher) ważny do dnia 26.06.2020.

5. Odebranie ani realizacja Vouchera przez Klienta nie jest obowiązkowa. 

6. Aby odebrać Voucher należy:

  • wysłać na adres mailowy promocja@automapa.pl potwierdzenie zakupu 2-letniej licencji AutoMapa Polska (np. numer licencji, email konta MapCloud, inne potwierdzenie zakupu)
  • podać w treści wiadomości swój adres mailowy na który Organizator prześle Voucher,
  • zgłoszenie powinno być wysłane nie później niż w dniu 26.05.2020
  • po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia - odebrać wiadomość z Voucherem od Organizatora.

7. Klient, odbierając Voucher, oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Promocji i go akceptuje.

8. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę oraz na żadną inną nagrodę. 

9.    Liczba Voucherów jest ograniczona do 100 szt. Jedna osoba może odebrać maksymalnie jeden Voucher.

10. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie nabywcy końcowi nawigacji AutoMapa. W szczególności z Promocji wyłączone są osoby i firmy bezpośrednio współpracujące z Organizatorem, w szczególności Partnerzy i ich pracownicy. 

11.  Uczestnik, wysyłając zgłoszenie do promocji wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w zgłoszeniu danych dla celu obsługi zgłoszenia i promocji oraz akceptuje Politykę Prywatności